Vi ser det som verdifullt at mennesker kan møtes til fellesskap med hverandre.

Verdier: Vår visjon er bygget på de kristne verdier. Verdiene ligger i bunn for alt vi gjør.

Dette uttrykkes i måten vi gjør ting på, og hvordan vi tar opp verdispørsmål.

Vi spør ikke etter medlemskap i kirke eller trossamfunn.

Gjennom ærlige samtaler om livets realiteter, kan man finne hjelp og få en ny kurs.

Ønsker du en fortrolig samtale, så er det muligheter for det.

Kultur og Miljø : Man skal få være seg selv i ærlighet og ekthet,og bli respektert for det.

Gjennom felles interesser møter man menn og etablerer gode relasjoner. Vi treffer noe i sjelen hos hverandre som har felles interesse. Resultatet kan være senkede skuldre og et pustehull i en ellers så travel hverdag. Man får smaken av det gode liv!

Derfor ønsker vi å legge til rette der menn kan trives i lag. Vi jobber for at miljøet skal være preget av åpenhet og en inkluderende holdning.

Kobling skjer i et meningsfylt miljø hvor det ønskes samarbeid og tilhørighet.

Vårt formål uttrykkes gjennom :

Etablert vennskap og tilbud på gode relasjoner gjennom de verdier vi står for.

Formidle og oppleve glede sammen gjennom hobbyen man har.

Aktivitet:

Aktivitet og kulturen i klubben kommer til uttrykk på flere konkrete måter:

Byggekvelder

Klubbmøter

Bibel- og omsorgsgruppe

Dugnader

Utstillinger

Messer

Nettsider

Kompetanse, interessante kurs, teknisk hobby, medlemsfokus, drift og ledelse.

Den gode samtalen

Relasjon med andre klubber og foreninger og hobbyinteresserte der dette er naturlig.

Og sist, men ikke minst, vårt møte med den enkelte mann.

Vi håper at du vil kjenne igjen THGs DNA i møte med oss!

Mvh

Oss i Teknisk Hobbygruppe

Nyeste kommentarer

05.01 | 20:52

Hei jeg er ny og vil gjerne komme den 7 januar. Hva er adressen til dere? Jeg prøver meg på å bygge opp tog bane.

05.09 | 11:26

Hei, hvor er det mulig å få tekniske opplysninger om flåmsbanen?

11.10 | 13:37

open-source

02.10 | 07:02

calculating

Del denne siden